Slovenčina English
 

Elektroenergetika

Untitled document
Cenníky elektriny


Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví


Rozhodnutie ÚRSO č. 0251/2019/E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.


Rozhodnutie ÚRSO č. 0094/2018/E o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0160/2019/E o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti HBP, a.s. 0032_2013_E-PP


Informácie k inteligentným meracím systémom


Čo je IMS (Integrovaný merací systém)

Návod pre odberateľov k prístupu na web server https://imsweb.hbp.sk

Elektromer NP73E

Zásady a podmienky montáže elektromerov
Informácie pre odberateľov


Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribucia _HBP, a.s. za r. 2018

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov mimo domácnosti o pripojenie odberu elektriny

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov v domácnosti o pripojenie odberu elektriny© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu