Slovenčina English
 

O spoločnosti

 

Hlavným predmetom podnikania akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza je ťažba domácej energetickej suroviny– hnedého uhlia, ktorá má viac ako 110-ročnú tradíciu.  Takmer celý objem produkcie smeruje na výrobu elektrickej energie a tepla v Elektrárni Nováky, ktorá je dôležitým elektro-energetickým uzlom a poskytovateľom podporných služieb pri vykrývaní odchýlok dodávok elektriny v spotrebe.

Špecializované činnosti zabezpečujú odštepné závody spoločnosti:

 Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi vykonáva banskú záchrannú službu a riadi závodné banské záchranné stanice s celoslovenskou pôsobnosťou. Na komerčnej báze  poskytuje práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, vo výškach, v hĺbkach a pod vodnou hladinou, likvidáciu ekologických záťaží a ďalšie neštandardné činnosti. Široké portfólio služieb zabezpečuje aj  pri výstavbe  cestných tunelov. (www.banskazachranka.sk)

 Banská mechanizácia a elektrifikácia v Novákoch je strojársky závod  zameraný na výrobu a opravy banskej techniky, ktorá našla uplatnenie  aj v zahraničí. Kooperuje s  domácimi a zahraničnými partnermi pri výrobe stavebných strojov a dopravných zariadení.(www.bme.sk)

Efektívne a zmysluplné využitie energetického potenciálu podzemia, obnoviteľných zdrojov energií -  geotermálnej a banskej  vody, ktoré sa naskytli v dôsledku prieskumu a  ťažby nerastných surovín,  je základom rozvíjania agroprojektov.

Spoločnosť AGRO GTV Nováky, začlenená pod materskú skupinu Hornonitrianske bane zamestnanecká a. s., je druhým najväčším pestovateľom veľkoplodých paradajok na Slovensku. (https://www.ovozela.sk/farmy#Farma-Novaky)

Odštepný závod AGRO RYBIA FARMA Handlová využíva energetický potenciál banských vôd na chov rýb. Moderná technológia chovu sumčeka afrického je nielen unikátna, ale  kapacitou  produkcie, aj najvýkonnejšia v rámci Európskej únie.(www.sumcekomega.sk)

Skupina Hornonitrianske bane Prievidza patrí k významným zamestnávateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť