Slovenčina English
 

O spoločnosti

 

Najväčšia slovenská banská spoločnosť so 100-ročnými skúsenosťami s podzemným dobývaním uhlia. Ročná produkcia hnedého uhlia dosahuje 1,5 miliónov ton.

Súčasťou našich podnikateľských aktivít je banský prieskum, navrhovanie a projektovanie baní, geológia a hydrogeológia, ťažba uhlia, vetranie a požiarna ochrana, podzemná degazácia a využitie metánu na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách.

Banskú záchranársku činnosť a služby v oblasti bezpečnosti vykonáva náš odštepný závod Hlavná banská záchranná stanica Prievidza - www.hbzs.sk .

Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky,
odštepný závod akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza zabezpečuje špecializované činnosti v oblasti strojárskej výroby – www.bme.sk.

Všetky aktivity vykonávame s cieľom byť rozhodujúcim, stabilizujúcim faktorom zamestnanosti v regióne a s perspektívou zachovania kvalitného životného prostredia pre budúce generácie. Ako popredný zamestnávateľ Trenčianskeho kraja poskytujeme v skupine Hornonitrianske bane pracovnú príležitosť pre 3 100 zamestnancov.

 
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť