Slovenčina
 

O spoločnosti

 

Hlavným predmetom podnikania akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bola do konca roka 2023 ťažba domácej energetickej suroviny– hnedého uhlia, ktorá 20. decembra 2023 zavŕšila jej 114-ročnú tradíciu. Celý objem produkcie smeroval na výrobu elektrickej energie a tepla v Elektrárni Nováky. Sedem desaťročí bola novácka uhoľná elektráreň dôležitým elektro-energetickým uzlom a poskytovateľom podporných služieb pri vykrývaní odchýlok dodávok elektriny v spotrebe.

Špecializované činnosti zabezpečujú odštepné závody spoločnosti:

 Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi vykonáva banskú záchrannú službu a riadi závodné banské záchranné stanice s celoslovenskou pôsobnosťou. Na komerčnej báze  poskytuje práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, vo výškach, v hĺbkach a pod vodnou hladinou, likvidáciu ekologických záťaží a ďalšie neštandardné činnosti. Široké portfólio služieb zabezpečuje aj  pri výstavbe  cestných tunelov. (www.banskazachranka.sk)

 Banská mechanizácia a elektrifikácia v Novákoch je strojársky závod, ktorý je príkladom využitia hnedého parku Bane Mier po vyťažení posledných zásob hnedého uhlia v roku 1977. Výrobný program bol spočiatku zameraný na výrobu strojných zariadení a náhradných dielov pre potreby banskej prevádzky,  opravy výstuží, raziacich a dobývacích kombajnov a rôznych mechanizmov.  S modernou  banskou technikou sa presadil aj v zahraničí, na tureckom,  českom a poľskom trhu. Znižovanie objemu vyťažených zásob a útlm banskej činnosti podnietili vedenie spoločnosti, aby začalo s inováciou výrobného programu aj na nebanskú techniku. Produkcia ostatnej strojárskej výroby smeruje do Českej republiky, Rakúska, Švédska, Nemecka, Poľska, Francúzska.  Ide o rôzne zvarence, šnekové dopravníky, komponenty pre železničnú dopravu, súčasti špeciálnej transportnej techniky, časti rýpadiel aj kompletné stroje – drviče stavebného materiálu.(www.bme.sk)

Efektívne a zmysluplné využitie energetického potenciálu podzemia, obnoviteľných zdrojov energií -  geotermálnej a banskej  vody, ktoré sa naskytli v dôsledku prieskumu a  ťažby nerastných surovín,  je základom rozvíjania agroprojektov.

Spoločnosť AGRO GTV Nováky, začlenená pod materskú skupinu Hornonitrianske bane zamestnanecká a. s., je druhým najväčším pestovateľom veľkoplodých paradajok na Slovensku. (https://www.ovozela.sk/farmy#Farma-Novaky)

Odštepný závod AGRO RYBIA FARMA Handlová využíva energetický potenciál banských vôd na chov rýb. Moderná technológia chovu sumčeka afrického je nielen unikátna, ale  kapacitou  produkcie, aj najvýkonnejšia v rámci Európskej únie.(www.sumcekomega.sk)
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť