Slovenčina
 

Finančné správy

 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení zverejňujú informácie o svojej ekonomickej situácii vo forme účtovnej závierky, výročnej správy a ďalších dokumentov v registri účtovných závierok na webovej stránke www.registeruz.sk.

 

© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť