Slovenčina English
 

Finančné správy

Untitled document

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení zverejňujú informácie o svojej ekonomickej situácii vo forme účtovnej závierky, výročnej správy a ďalších dokumentov v registri účtovných závierok na webovej stránke www.registeruz.sk.

Individuálna účtovná závierka za rok 2018

© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť