Slovenčina English
 

Služby

Untitled document

Popri ťažbe uhlia, strojárskej a záchranárskej činnosti spoločnosť rozvíja aj ďalšie aktivity.

Škálu podnikania dopĺňajú dopravné služby úseku cestnej dopravy a laboratórne rozbory uhlia a vôd. Vysokou úrovňou ich kvality chce spoločnosť uspokojiť požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Návštevníci regiónu hornej Nitry a Nízkych Tatier môžu využiť ubytovacie a stravovacie služby vo vlastných zariadeniach spoločnosti.

Skúšobné laboratórium uhlia -
o službách akreditovaného laboratória sa dozviete viac na uvedenej stránke.

Úsek cestnej dopravy
Vozidlami a stavebnými strojmi zabezpečuje dopravné činnosti pre potreby HBP, a.s. a pre externých odberateľov. Nákladné vozidlá a stavebné stroje využíva na realizáciu zemných a výkopových prác, prípravu terénov pri budovaní ciest a výstavbe objektov. Zabezpečuje prevozy materiálov sklápacími súpravami, sklápacím návesom, valníkovou súpravou s hydraul. rukou, terénnymi vozidlami s pohonom 8x8 a klasickými sklápacími vozidlami, mechanizmami  - pásové rýpadlá, buldozéry, traktor-nakladač.

 • banský prieskum
 • navrhovanie a projektovanie baní
 • geológia a hydrogeológia
 • ťažba uhlia
 • vetranie a požiarna ochrana
 • bezpečnosť a banská záchranná služba
 • podzemná degazácia a využitie metánu na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách

 • Banské aktivity
 • Elektroenergetika
 • Záchranná služba
 • Strojárska výroba
 • Akreditované kurzy
 • Skúšobné laboratórium uhlia
 • Cenníky vody
 • Nákladná a osobná doprava
 • Ubytovanie a rekreácia
 • Kaviareň TOP CAFE • © Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť