Slovenčina
 

Produkty a Služby

  


  Hlavným produktom spoločnosti bola do konca roka 2023 ťažba hnedého uhlia pre účely energetiky a teplárenstva. S úbytkom uhoľných zásob spoločnosť diverzifikovala svoje podnikateľské aktivity, využila nepotrebné priestory hnedých parkov banských areálov a podporila rozvoj zamestnanost v mimobanských činnostiach. 

       Okrem špecializovaných prác odštepných závodov Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi (www.banskazachranka.sk) a strojárskeho závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky (www.bme.sk) vykonáva aj ďalšie činnosti.

V areáli bývalej bane Cigeľ pôsobí od roku 2003 dcérska spoločnosť EKOSYSTÉMY, vykonávajúca revíziu železničných koľajových vozidiel, opravy nákladných vozňov a špeciálne povrchové úpravy kovov, vagónov, cisterien a konštrukcií. 

                                                                                                
                                                

Svoje portfólio rozšírila aj o činnosti súvisiace s nákupom a predajom nákladných železničných vagónov (www.ekosystemy.sk).

Úsek železničnej prepravy patrí   medzi najmodernejšie železničné vlečky na Slovensku www.hbzam.sk).  Má bohaté skúsenosti v železničnej doprave, ale aj v súvisiacich procesoch – údržbe a opravách traťového zvršku a dráhových vozidiel.

  

 

V roku 2000 bola ako riešenie pre obnovu výroby elektrickej energie v Handlovej založená  HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, zameraná na výrobou energie a tepla z drevoštiepky.  Etablovala sa ako producent elektrickej energie, ktorý buduje na priemyselnej tradícii hornonitrianskeho regiónu a zároveň ponúka najčistejšie a najšetrnejšie riešenia na trhu. Výrobu elektrickej energie na báze výroby syntézneho plynu zo špeciálnej bukovej drevnej štiepky spustili v roku 2014.

Potenciál obnoviteľných zdrojov energií, ktorý  sa naskytol pri prieskume a ťažbe uhlia je  efektívne využívaný v agro projektoch – pri pestovaní paradajok a chove sumčeka afrického (www.sumcekomega.sk).  

 

 

 
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť