Slovenčina English
 

Elektroenergetika

 

 

Cenníky elektriny


Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0159/2020/E pre HBP, a.s., ktoré mení rozhodnutie č. 0094/2018/E v znení rozhodnutia č. 0160/2019/E, ktorým boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0054/2020/E pre HBz., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0219/2018/E v znení rozhodnutia č. 0234/2019/E, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Rozhodnutie ÚRSO č.0252/2020/E pre OKTE, a.s. ktoré mení rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E a v znení rozhodnutia č. 0251/2019/E, ktorým určil tarify za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti HBP, a.s. 0032_2013_E-PP


Informácie k inteligentným meracím systémom


Čo je IMS (Integrovaný merací systém)

Návod pre odberateľov k prístupu na web server https://imsweb.hbp.sk

Elektromer NP73E

Zásady a podmienky montáže elektromerov
Informácie pre odberateľov


Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribucia _HBP, a.s. za r. 2019

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov mimo domácnosti o pripojenie odberu elektriny

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov v domácnosti o pripojenie odberu elektriny© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť