Slovenčina
 

Hydroanalytické laboratórium

 


Slovenská národná akreditačná služba vydala 27. januára 2024  podľa zákona č. 53/2023 Z. z.  o akreditácii orgánov posudzovania zhody osvedčenie o akreditácii Hydroanalytickému laboratóriu Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s.

Laboratórium preukázalo spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC17025:2017 na výkon fyzikálno-chemických skúšok odpadových vôd, manuálneho odberu a zlievania vzoriek odpadových vôd podľa rozsahu akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.


 

  
  
 
 

 

 
 
 
AKREDITOVANÉ HYDROANALYTICKÉ LABORATÓRIUM
 
         ponúka verejnosti
 
  ·       odber vzoriek odpadových vôd z domových čistiarní
·       analýzy odpadových vôd (pH, CHSK, BSK5, NL, Fe)
 
 
Akreditované činnosti
  • Chemické a fyzikálne skúšky odpadových vôd: stanovenie biologickej spotreby kyslíka po 5 dňoch (BSK5), chemickej spotreby kyslíka dichromanom (CHSKCr), nerozpustných látok (NL), reakcie vody (pH), železa (Fe) podľa rozsahu akreditácie.
  • Odber vzoriek odpadových vôd pre fyzikálno-chemické skúšky podľa rozsahu akreditácie.
Neakreditované činnosti
  • rozbory banských vôd.
  • analýzy banského ovzdušia.
Nájdete nás:  Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky, 970/1 , 972 71 Nováky
Kontaktné osoby 
  Zita Pastieriková vedúca hydroanalytického laboratória, manažér kvality +421 918 777 302 zpastierikova@hbp.sk
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť