Slovenčina
 

Aktuality

                                        

Rozlúčili sme sa s ťažbou hnedého uhlia na Slovensku

Prvý februárový piatok patril v kolíske uhoľného baníctva v Handlovej rozlúčke s priemyselnou ťažbou hnedého uhlia na Slovensku. Viac ako dvestočlenné banícke spoločenstvo, pozostávajúce zo súčasných a bývalých baníkov a zástupcov baníckych spolkov v regióne, v handlovskom Dome kultúry dôstojne uzatvorilio 114-ročnú významnú historickú a hospodársku etapu regiónu a uhoľného baníctva na Slovensku.

Podujatie sa nieslo  v duchu baníckych tradícií, formou slávnostného šachtágu. Účastníci podujatia si s  pietou pripomenuli pamiatku  všetkých zosnulých baníkov. Za dlhé roky práce v ťažobnej spoločnosti poďakoval súčasným a bývalým zamestnancom Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,  predseda predstvenstva a generálny riaditeľ. 

 Podpredseda predstavenstva HBP, a. s., Ing. Stanislav Gurský požiadal o uvítanie do života nového prírastku baníckej knižnice – publikácie „Hornonitrianske bane Prievidza 1996 – 2023“.

        Vzhľadom na to, že sa pochodeň uhoľného baníctva  dostala do konečného cieľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ HBP odovzdal symbolické kľúče od troch baní na hornej Nitre predsedom baníckych spolkov.

              Po doznení piesne „Banícky stav“  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zhasol banícky kahanec na prezidiálnej tablici, poklepal banícke insígnie fokošom a symbolicky sklopil kladivká, čím ukončil slávnostný šachtág a uzatvoril dejinnú epochu  priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku.

Krátke video z podujatia

 

Posledná tona slovenského uhlia

V stredu 20. decembra 2023 o 12.30 h vyviezli baníci z podzemia Bane Nováky poslednú tonu domáceho hnedého uhlia.  Začiatok priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku sa datuje od roku 1909 v Bani Handlová. Ukončenie nastalo v Bani Nováky, s  ročným objemom 762 000 ton.

Posledné slovenské hnedé uhlie bolo vyťažené na komplexne mechanizovanom stenovom porube 102 003-95 prvého predáka Ferdinanda Laštiaka, na I. horizonte Bane Nováky, v hĺbke  300 m pod povrchom. Zaujímavosťou je, že kde novácki baníci začínali, tam aj skončili. Z hľadiska povrchu  sa posledný stenový porub nachádzal medzi obcami Nováky a Lehota pod Vtáčnikom, v lokalite pod Pustým vrchom. Práve tu sa v apríli 1940 začalo s razením prvej úpadnice nováckej bane Rudolf.ň

Video: Banícky kahanec zhasol (youtube.com)
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť