Slovenčina
 

Narodny_projekt

 

V auguste 2020 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spustil národný projekt ,,Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

Jeho cieľom je poskytovať pomoc a podporu zamestnancom Hornonitrianskych baní pri zvyšovaní ich kvalifikácie a rozvoji ich osobných kompetencií a zručností s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. Projekt je určený zamestnancom našej spoločnosti, ktorí z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti prichádzajú o prácu.

Banici

Čo prináša národný projekt pre zamestnancov?

  • zamestnanec počas rekvalifikácie ostáva zamestnancom HBP, a.s., platia rovnaké práva a povinnosti ako pred vstupom do projektu a vstupom do projektu nestráca žiadne legislatívou stanovené výhody, ktoré mu prináležia pri strate zamestnania;
  • maximálna doba účasti v projekte je 6 mesiacov, počas ktorej bude zamestnancovi vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy;
  • každému zamestnancovi bude pridelený tútor, ktorý ho bude sprevádzať procesom rekvalifikácie, pomôže mu s rozvojom zručností potrebných pri hľadaní zamestnania a poskytne mu cielenú pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania;
  • na základe osobnostných predpokladov každého jednotlivca odborní lektori pripravia návrh vhodného profesijného smerovania – bezplatné absolvovanie tzv. bilancie kompetencií;
  • možnosť absolvovať jeden odborný rekvalifikačný kurz na rozvoj odborných zručností hradený z rozpočtu projektu maximálne do 700 EUR s DPH (napr. elektrotechnický, zváračský, obsluha vysokozdvižných vozíkov, UNC strojov, účtovnícky atď.);
  • možnosť absolvovať jeden kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií hradený z rozpočtu projektu maximálne do 350 EUR s DPH (napr. komunikačné zručnosti (jazykové kurzy), finančná gramotnosť, počítačová zručnosť, a pod.).

 Všetci zamestnanci HBP, a.s. majú možnosť využiť bezplatné služby Kontaktných centier v Handlovej, Novákoch alebo v Prievidzi.

BN_veza

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke: www.nphornanitra.sk 

Propagačný videspot

 

 

        

 

 

Narodny_pojekt_logo

 
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť