Slovenčina
 

Etický kódex

 

 

 

Vážení kolegovia, obchodní partneri a zainteresované strany,

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. je najväčšia ťažobná spoločnosť uhlia na území Slovenskej republiky s viac ako storočnými skúsenosťami s ťažbou hnedého uhlia.

Spoločnosť prijíma tento Etický kódex.

 

Sú v ňom zakotvené princípy  podnikania na princípoch vzájomnej výhodnosti, ku ktorým sa akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza hlási. Zároveň predstavuje záväznú normu konania pre každého z dotknutých – zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našou spoločnosťou spolupracujú.

Patriť k spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza znamená, okrem iného, každodenne uplatňovať princípy a konanie stanovené týmto Etickým kódexom. Je to základný predpoklad sústavného rastu našej spoločnosti. Dôsledným uplatňovaním prijatých zásad a šírením firemnej  kultúry v súlade s kódexom aj medzi zamestnancami  v každodennom živote k tomu prispeje každý z nás.

Zainteresované strany so vzťahom k spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., sú povinné podľa tohto Etického kódexu oznámiť akékoľvek porušenie alebo podozrenie z porušenia Etického kódexu odboru vnútornej kontroly spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, odboru organizačno právnemu alebo na sekretariát generálneho riaditeľa.

Oznámenia môžu byť zaslané formou

  • e-mailu na akovacova@hbp.sk , roorp@hbp.sk, bane@hbp.sk

  • alebo poštou na adresu:
    Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.,
    Matice slovenskej 10,
    971 01  Prievidza

  • ako aj podané telefonicky na telefónnom čísle 0918 777 023.

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. v.r.
predseda predstavenstva
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť