Slovenčina
 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

 


Dňa 25.5. 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tzv. 

General Data Protection Regulation“ (GDPR)

a zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ  Hornonitrianske bane Prievidza a.s., v skratke HBP, a.s, so sídlom ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO 36 005 622 má na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je Mgr. Oravcová Anna, riaditeľka odboru ľudských zdrojov.

Vybavovanie požiadaviek dotknutej osoby je možné písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo elektronicky na e-mail zodpovednej osoby:

gdpr@hbp.sk


Pri vybavovaní podania je dotknutá osoba na požiadanie prevádzkovateľa povinná poskytnúť podľa potreby dodatočné informácie na potvrdenie svojej totožnosti.
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť