Slovenčina English
 

Záchranná služba

Untitled document
www.hbzs.sk

Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod HBP, a.s., vykonáva banskú záchrannú službu a riadi závodné banské záchranné stanice s celoslovenskou pôsobnosťou.
Opodstatnenosť svojej existencie preukazuje nielen pri ťažbe surovín, ale aj v celospoločenskom meradle, ako jedna zo základných zložiek Integrovaného záchranného systému.
Je využiteľná pri riešení mimoriadnych situácií aj mimo banský sektor
- pri záchrane ľudských životov,
- pri zdolávaní závažných prevádzkových nehôd a havárií,
- pri odstraňovaní následkov havárií.

www.hbzs.skwww.hbzs.skwww.hbzs.sk

Bližšie informácie nájdete na stránkach odštepného závodu spoločnosti
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Hlavná banská záchranná stanica
© Copyright 2004-2023 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť