Slovenčina
 

Záchranná služba

 

www.hbzs.sk

   Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) zabezpečuje prioritne úlohy banskej záchrannej služby v súlade s  Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe a Zákona SNR č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a v organizáciách spadajúcich do pôsobnosti Zákona SNR č. 128/2015 Z. z.iteľná pri riešení mimoriadnych situácií aj mimo banský sektor .V roku 2023 riadila a kontrolovala dve závodné banské záchranné stanice, v Jelšave a v Hornonitrianskych baniach Prievidza, poskytovala  banskú záchrannú službu pre 19 organizácií v banskom rezorte, aj mimo neho.  V banskom záchrannom zbore HBZS Prievidza je celkovo  evidovaných 134 členov.

 

Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi je jednou zo  základných záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému SR.

Popri svojej hlavnej náplni poskytuje aj celý rad činností komerčného charakteru. Pri výstavbe cestných tunelov zabezpečuje meranie emisií výfukových plynov, rozbory banského ovzdušia a dozor pri kontrole stavu pracovísk v tunelových rúrach. V podzemných kolektoroch skládok triedeného komunálneho odpadu sa stará o servis monitorovacieho systému skládkových plynov, vetrania a elektroinštalácie.

 Podstatnú časť komerčných aktivít tvoria práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí. 

Bližšie informácie nájdete na stránkach odštepného závodu spoločnosti
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Hlavná banská záchranná stanica

        

 
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť