Slovenčina English
 

Vedenie spoločnosti

Untitled document
Vedenie spoločnosti
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - generálny riaditeľ
Ing. Dalibor Richter - vrchný výrobný riaditeľ
Ing. Daniel Rexa - vrchný ekonomický riaditeľ
Ing. Ivan Sivák - vrchný technický riaditeľ


Organizačná schémaEtický kódex

PredstavenstvoDozorná rada
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - predseda
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
JUDr. Pavol Rafaj - tajomník
Ing. Peter Pipíška - člen
Ľudovít Michalovič - člen
Ing. Petra Sládečková - člen


Štruktúra akcionárov
akcionár podiel
Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. 100 %

 

Kapitálová účasť
spoločnosť podiel
Priamos, a. s., Prievidza 100 %
HBP Security, spol. s r.o., Sebedražie 100 %
SINA, spol. s r. o. 100 %
Handlovská energetika, spol. s r. o., Handlová 99,66 %
EVOTS, spol. s r. o., Prievidza 92 %
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 49 %
Palivá a stavebniny, a. s., Košice 47,5 %
BIC, spol. s r. o., Prievidza 1,3 %


Orgány akciovej spoločnosti:
Valné zhromaždenie
Predstavenstvo
Dozorná rada
Odštepné závody:
Hlavná banská záchranná stanica
Banská mechanizácia a elektrifikácia© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť