Slovenčina
 

Súčasnosť

 V októbri 2017 bola ukončená ťažba uhlia  v Bani Cigeľ a v septembri 2021 v dôsledku nariadeného útlmu aj v najstaršej uhoľnej bani Slovenska – v Bani Handlová.  V októbri 2022 boli z dôvodu zložitých banskotechnických a geologických pomerov, prerušené práce na ťažbe lignitu v Bani Čáry. Jedinou ťažobnou prevádzkou spoločnosti, v ktorej aktívne prebiehala ťažba uhlia, bola Baňa Nováky.

Posledný vozík slovenského hnedého uhlia vyviezli hornonitrianski baníci na povrch z nováckeho podzemia 20. decembra 2023. Definitívne tým ukončili éru priemyselnej ťažby hnedého uhlia na Slovensku. Počas nej  sa v prevádzkach troch baní na hornej Nitre vystriedalo cca 350 000 zamestnancov. Spoločne  z útrob zeme vyťažili a pre energetiku a priemysel  v rokoch 1909 – 2023 expedovali  238 miliónov ton hnedého uhlia. 

Do konca roka 2027 budú v banských prevádzkach spoločnosti prebiehať práce na demontáži strojného vybavenia, na bezpečnom uzatváraní podzemia, likvidácii nevyužiteľných budov a technológií banskej prevádzky a komplexnej revitalizácii územia dotknutého banskou činnosťou, v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (zo dňa 28.11.2019 pod číslom SA.55038(2019/N) a schváleným harmonogramom postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I.  

 Súbežne spločnosť intenzívne pracuje na príprave nových projektov na podporu tvorby nových pracovných miest, po ukončení ťažby uhlia. Reagovala oveľa skôr, ako sa začalo hovoriť o transformácii regiónu,  rozšírením podnikateľskej činnosti v rámci  nebanských aktivít. Dnes sú pozitívnym príkladom využitia areálu hnedých parkov,  obnoviteľných zdrojov energie a príspevkom baní k udržaniu zamestnanosti. Potenciál je vo využití firemnej infraštruktúry, najmä v oblasti  inovácie opráv a výroby železničných vagónov, v strojárskej činnosti a  v ďalšom rozšírení agro-potravinárskych  aktivít. Projektové zámery sú zamerané na: dodávky tepla pre región, rozšírenie kapacít v oblasti opráv a revízií vagónov, na strojársku výrobu - inovatívnu výrobu podvozkov železničných vagónov, projekt zásobovania teplom v regióne, rozšírenie skleníkového hospodárstva a chovu sumčeka afrického a revitalizáciu areálov hnedých parkov.                       

Do prebiehajúceho procesu transformácie sa spoločnosť zapojila s odhodlaním nadviazať a pokračovať v rozpracovaných projektových zámeroch a pozitívne prispieť k podpore zamestnanosti v regióne hornej Nitry. 
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť