Slovenčina
 

Telefónne čísla

Untitled document
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
sídlo spoločnosti
www.hbp.sk


Automatická spojovateľka +421 906 771 111


Kancelária generálneho riaditeľa +421 906 771 215
Hovorca akciovej spoločnosti +421 906 771 309
Sekretariát vrchného ekonomického riaditeľa +421 906 771 101
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Lehotská 50
971 71 Nováky
pracoviská: 
baňa Nováky


operátor +421 46 567 11 11


Kancelária generálneho riaditeľa +421 906 772 201
Odbor ľudských zdrojov +421 906 772 206
Úsek stravovacích a ubytovacích služieb +421 906 772 657
Vrchný technický riaditeľ +421 906 772 283
Odbor stratégie a vonkajších vzťahov +421 906 772 262
Úsek povrchových činností +421 906 772 245
Skúšobné laboratórium uhlia +421 906 772 296
Vrchný výrobný riaditeľ +421 906 772 221
Výrobný dispečing BN +421 46 546 11 19
Odbor odbytu a úpravy uhlia +421 906 772 527


Odbor marketingu a zásobovania +421 906 772 521
Stredisko služieb a logistiky +421 906 772 371
Skladové hospodárstvo a správa zásob +421 906 772 682
Úsek cestnej dopravy +421 906 772 251
dispečer ÚCD +421 906 772 351


Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Štrajková 1
972 51 Handlová
pracoviská: 
baňa Handlová


Ťažobný úsek Handlová +421 906 775 501
výrobný dispečing BH +421 46 547 54 15


Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Čáry 303
908 43 Čáry
pracoviská: 
baňa Čáry


operátor +421 34 658 2103
Ťažobný úsek Čáry +421 34 654 2806
výrobný dispečing bane Čáry +421 34 654 2805


Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Hlavná banská záchranná stanica,
odštepný závod
Priemyselná 3
971 01 Prievidza
www.hbzs.sk


tiesňové volanie +421 46 542 16 97
operátor HBZS +421 46 542 29 56
operátor HBZS +421 918 777 524
dispečer HBZS +421 46 542 68 21


ZÁVODNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA
Ambulancia HBZS, Priemyselná 3, Prievidza +421 46 542 02 14
Ambulancia, Matice slovenskej 10, Prievidza +421 46 542 16 08
RTG, Nováky +421 46 546 11 58


DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA
dispečer +421 46 542 29 99


Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Cigeľ
972 05 Sebedražie


pracoviská: 
Stredisko likvidácie a revitalizácie
baňa Cigeľ
pracoviská Cigeľ +421 46 542 23 24
dispečing bane Cigeľ +421 46 542 27 15
Úsek železničnej dopravy +421 46 542 69 11
fax +421 46 542 27 32
Úsek cestnej dopravy +421 46 542 60 34


Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
v skratke HBP, a.s.
Banská mechanizácia a elektrifikácia,
odštepný závod
Nováky 970/1
972 71 Nováky
www.bme.sk
operátor +421 465 461 090


Sekretariát riaditeľa +421 465 461 238
Ľudské zdroje +421 918 777 436
Odbor riadenia ekonomiky +421 465 461 417
fax +421 465 461 260


Obchodný riaditeľ +421 465 461 019
Odbor obchodu +421 918 777 499
+421 918 779 103
+421 918 777 468
+421 465 461 383
+421 465 461 409
+421 918 777 048
+421 918 777 404
Výrobný riaditeľ +421 465 461 436
Technický riaditeľ
+421 918 779 165

+421 918 777 432
Oddelenie výrobného plánovania +421 918 777 419Rereačné strediská a ubytovacie zariadenia


Rekreačné stredisko PÚŠŤ, Prievidza +421 46 542 41 44
www.pust.sk, pust@hbp.skChata HOREC*, Remata +421 918 777 141
www.horecremata.sk, horecremata@hbp.skTop Cafe +421 918 777 161
Prievidza, Králika 28 +421 918 777 988
www.topcafe.sk, topcafe@hbp.sk


UBYTOVŇA PRIEVIDZA +421 46 541 23 73
Prievidza, Trhová 1 +421 918 777 137
ubyttu@hbp.sk© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť