Slovenčina
 

Tlačové správy 2020


07.02.2020 Banícka nadácia pomáha

20.01.2020 Primátorka Prešova poďakovala banskej záchrannej službe

Top

 

Banícka nadácia pomáha

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, ktorú v roku 2004 založili Hornonitrianske bane Prievidza, prioritne pomáha zamestnancom, baníckym dôchodcom, ich rodinným príslušníkom a ostatným obyvateľom hornej Nitry, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.

V roku 2019 nadviazala na aktivity predchádzajúcich období a vďaka dobrosrdečnosti zamestnancov a ostatných darcov, ktorí sa jej rozhodli venovať 2% zo zaplatenej dane, rozdelila medzi žiadateľov takmer 14 000 eur.

V rámci finančných možností, v súlade so stratégiou humanitárnej a sponzorskej činnosti, sociálne a zdravotne znevýhodneným prispela na úhradu liekov, liečebných nákladov a skvalitňovanie podmienok zdravotnej starostlivosti sumou viac ako 6 600 eur.

Na vzdelávanie detí a mládeže, na aktívne využitie ich voľného času vynaložila 400 eur.

Viac ako 3000 eur smerovalo na organizovanie kultúrnych podujatí v regióne, podporu umeleckých súborov a aktivít zameraných na zachovávanie historických pamiatok a baníckeho kultúrneho dedičstva.

V oblasti športu vynaložila 3 850 eur, predovšetkým na rozvíjanie mladých športových talentov, organizovanie športových podujatí pre mládež a na vytváranie podmienok pre športové vyžitie detí a mládeže.

Hornonitrianske bane Prievidza, ako jeden z najväčších podnikateľských subjektov na hornej Nitre a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a aj naďalej plánujú finančne podporovať ľudí, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých zdravotných ťažkostí či zložitej životnej situácie ocitli v sociálnej núdzi. Aj naďalej plánujú podporovať vzdelávanie detí a mládeže, rozvíjanie talentu nadaných detí a organizovanie zmysluplných kultúrnych a športových aktivít.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 07.02.2020

 

Primátorka Prešova poďakovala banskej záchrannej službe

Dve čaty banských záchranárov, ktoré zabezpečovali stálu týždennú pohotovostnú službu na Hlavnej banskej záchrannej stanici v Prievidzi, sa v piatok 6. decembra 2019 pomaly pripravovali na jej ukončenie a vystriedanie svojimi kolegami. Situácia sa v okamihu zmenila, keď Slovenskom otriasla správa o výbuchu plynu v panelovom dome v Prešove, ku ktorému došlo krátko popoludní na Mukačevskej ulici 7.

Vážnosť situácie si vyžadovala nasadenie všetkých záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenska, do ktorého spadá aj Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi. Na výzvu na záchranu ľudských životov operatívne reagovali ôsmi službukonajúci banskí záchranári okamžitým výjazdom do Prešova.

Ich obetavosť a ochotu nastúpiť do zásahu ocenila ďakovným listom, adresovaným Hlavnej banskej záchrannej stanici, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Vyjadrila v ňom „úprimné a vrúcne poďakovanie banskej záchrannej službe za mimoriadne nasadenie, pomoc, súčinnosť a koordináciu pri náročnom zásahu v súvislosti s tragickým výbuchom plynu“.

Hoci sú banskí záchranári známi najmä likvidáciou havárií a záchrannými prácami v podzemí hlbinných baní, doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že vďaka špeciálnej technike a dôkladne vycvičenému tímu dokážu s minimalizáciou rizikových faktorov pracovať v extrémnych podmienkach, v nedýchateľnom, výbušnom alebo zdraviu škodlivom prostredí. Možnosť ich uplatnenia pri zvládaní krízových situácií je preto nielen v podzemí, ale aj v bežnom živote.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 20.01.2020

Top
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť