Slovenčina
 

Tlačový servis

Untitled document

Kontakt:
Mgr. Adriana Siváková
tlačová hovorkyňa

tel: +421 906 771 309

e-mail: hovorca@hbp.sk

Adresa:
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Novinári sa môžu so svojimi otázkami obrátiť na útvar tlačového hovorcu.

V roku 2002 bol vedením spoločnosti prijatý projekt mediálnej stratégie. Verejnosť pravidelne prostredníctvom médií informujeme o aktivitách. Nevyhýbame sa ani citlivým otázkam vyplývajúcim zo špecifík ťažby uhlia.

Naším cieľom je poskytnúť novinárom dostatok informácií o nás, našich zamestnancoch, plánoch a smerovaní spoločnosti. Neustále komunikujeme s regionálnymi i celoslovenskými printovými a elektronickými médiami a tlačovými agentúrami. Na našich internetových stránkach nájdete dôležité informácie o našej spoločnosti.© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť