Slovenčina English
 

Poslanie a vízia

Untitled document

Ťažba hnedého uhlia zostáva rozhodujúcim predmetom pod-nikania spoločnosti. Výška ťažby zodpovedá optimálnej ťažobnej spôsobilosti a kopíruje odbytové možnosti dané spotrebou Elektrárne Nováky. Jej prevádzka je dôležitá z pohľadu bezpečnosti národnej elektri-začnej sústavy.  Zabezpečuje dodávky elektriny pre veľký regionálny priemysel  a funguje ako záloha vo vzťahu k existujúcim zdrojom. Má schopnosť pohotovo reagovať na regulačný dopyt po elektrine, ktorá pri iných typoch elektrární nie je možná. Elektráreň má dostatočné zásoby paliva, nie je závislá na počasí, jej nábeh sa dá operatívne spustiť v priebehu 30 minút.
Víziou spoločnosti
je v oblasti dobývania uhlia racionálne vydobyť zásoby v dobývacom priestore Handlová, Nováky, Čáry a uspokojovať požiadavky všeobecného hospodárskeho záujmu pri výrobe elektriny, ako aj zabezpečovať stabilitu spoločnosti, spokojnosť a tiež zabezpečovať sociálnu starostlivosť o zamestnancov.Popri banských aktivitách spoločnosť predstavila verejnosti aj agro projekty, ktoré  zdanlivo s baníctvom nesúvisia – napr. pestovanie paradajok v skleníkoch v Novákoch a chov sumčeka afrického na Rybej farme v Handlovej.
Považuje  za rozumné využiť možnosti, ktoré sa popri hlavnej činnosti vyskytujú a sú efektívne. Rozvíja projekty, ktoré prispejú k zamestnanosti a rozvoju regiónu.


 
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť