Slovenčina
 

Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre

Untitled document

Vyhlasovatelia ocenenia „Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre" - Peter Čičmanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ za Hornonitrianske bane Prievidza, Ján Bodnár, predseda za Združenie miest a obcí hornej Nitry a Rudolf Podoba, primátor za mesto Handlová 9. júna 2008 spoločne podpísali štatút nového ocenenia, ktoré sa stalo najvyšším profesijným a stavovským uznaním za výsledky profesijnej činnosti v prospech rozvoja baníctva v hornonitrianskom regióne.

Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre je prejavom verejného uznania, má za cieľ spoločensky a morálne oceniť významné činy, aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji baníctva na hornej Nitre. Ocenenie bude udeľované za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo, významnú podporu baníctva, vedecké a výskumné práce podporujúce rozvoj baníctva na hornej Nitre a mimoriadne záslužné činy v banskej prevádzke.

Kandidátov na udelenie ocenenia môžu navrhovať odborné spolky a spoločenské skupiny. Ročne možno udeliť najmenej jednu a najviac päť cien. Ocenenie môže byť udelené aj im memoriam. Súčasťou ocenenia je plaketa vo forme umeleckej plastiky a finančná odmena 10 000 Sk. Autorom plakety je akademický maliar Rudolf Cigánik z Handlovej.

K plaketám osobne odovzdal pamätné listy pri tejto príležitosti premiér SR Robert Fico.

 

Štatút ocenenia

Nositelia plakety podľa roku oceneniaZOZNAM NOSITEĽOV OCENENIA

ZA CELOŽIVOTNÝ AKTÍVNY PRÍNOS PRE BANÍCTVO NA HORNEJ NITRE


Ing. Otokár Manasil – in memoriam

Ing. Igor Reiff

Ing. Milan Pešl

Ing. Ján Trangoš

Ing. Peter Skalický – in memoriam

Ing. Anton Ondrejkovič

Ing. Ján Baran – in memoriam

Ing. Dušan Šarišský, CSc. – in memoriam

Ing. Augustín Machata

Ing. Peter Čertík

Ing. Milan Machálek

Ing. Jozef Tulis – in memoriam

Milan Pružinec

Ing. Jozef Gemeľa

Pavol Grich

Ing. Anton Bitarovský

Ing. Ľudovít Jančich

Ing. Alojz Pikulík

Ing. Vladimír Pipíška - in memoriam

Ing. Vojtech Papp

Ing. Ľudovít JančošekZA VÝZNAMNÚ PODPORU BANÍCTVA NA HORNEJ NITRE

RSDr. Ján Cipov

Rudolf PodobaZA VÝZNAMNÚ PODPORU A PROPAGÁCIU BANÍCTVA NA HORNEJ NITRE

Ján ProcnerZA VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ PRÁCE PODPORUJÚCE ROZVOJ BANÍCTVA NA HORNEJ NITRE

Doc. Ing. Jozef Hatala, CSc.– in memoriam

Prof. Dr. Ing. František Špaldoň, CSc.


Ing. František Ščavnický – in memoriam


Ondrej Murín

Ing. Leopold Kollarovič – in memoriam


Prof. Ing. Peter Trančík, CSc.


Ing. Tadeáš WalaZA MIMORIANDNE ZÁSLUŽNÉ PRACOVNÉ A MORÁLNE ČINY V BANSKEJ PREVÁDZKE

Viliam Krajčo

Otto Országh

Bohumil Schwartz

Jozef Magula

Ing. Ján Slobodník

Jozef Belokostolský

Ing. Milan Mátych

Karol Mikuláš
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť