Slovenčina
 

Nositelia ocenenia Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre

 

Počas Regionálnych osláv Dňa baníkov v Handlovej 4. septembra 2020 si morálne ocenenie „Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre“ prevzali dve banícke osobnosti:

 

ZA MIMORIADNE ZÁSLUŽNÉ A MORÁLNE ČINY V BANSKEJ PREVÁDZKE

Pavol KOVAČOVIČ

V roku 1957 nastúpil na Banícke učilište štátnych pracovných záloh v Handlovej. Štúdium ukončil v roku 1959 a hneď nastúpil do podzemia Handlovských uhoľných baní ako rubač. Zodpovedným prístupom k práci sa vypracoval do funkcie prvého predáka stenárskeho kolektívu. Tento post vykonával 27 rokov - od roku 1964 až do preradenia na povrch v roku 1991 z dôvodu prekročenia najvyššej prípustnej expozície. V roku 1992 odchádza do predčasného dôchodku. Je držiteľom všetkých najvyšších  baníckych vyznamenaní (za obetavosť, za vernosť, rad červenej hviezdy práce, rad červenej zástavy, čestný odznak ministra za zachovanie tradícií). Patrí k zakladajúcim členom Handlovského baníckeho spolku.

 

ZA VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ PRÁCE PODPORUJÚCE ROZVOJ BANÍCTVA NA HORNEJ NITRE

RNDr. Jozef HALMO  

 Po absolvovaní štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava pracoval v Uránovom priemysle, Liberec ako geológ – geofyzik. Od roku 1978 pracuje v Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP).

V rokoch 1982 – 1985 absolvoval popri zamestnaní postgraduálne štúdium odboru hydrogeológie na Vysokej škole banskej v Ostrave. RNDr. získal v roku 1985. Väčšinu svojho profesijného života sa venoval problematike projektovania a vyhodnocovania hydrogeologických prác v oblasti ložísk nerastných surovín (banskej hydrogeológii) – odvodňovaniu, protiprievalovej prevencii a zostavovaniu metodických postupov odvodňovania uhoľných ložísk na hornej Nitre. Významnou mierou sa podieľal na riešení geologicko-tektonickej stavby Handlovsko-nováckej uholnej panvy za posledné štyri desaťročia a jej pozície v rámci regionálnej geológie a hydrogeológie Hornonitrianskej kotliny. Niekoľko desaťročí sa venuje ochrane „bojnických teriem“ a prácam spojeným s riešením problematiky vzťahu bojnických liečivých vôd a ťažby uhlia na nováckom uhoľnom ložisku. Ako projektový manažér sa venoval projektovým prácam spojeným s otvárkou 11. poľa ťažobného úseku Nováky, prácam zameraným na využívanie termálnej vody a banských vôd pri vykurovaní skleníkov a ohrevu banských vetrov. Bol pri zrode myšlienky a realizácii projektového zámeru Rybej farmy a skleníkového hospodárstva v areáli bane Handlová. Od prvej polovice 90-tych rokov vyvíja aktivity k zachovaniu vzácnych biotopov, ktoré vznikli v dôsledku banskej činnosti - košsko-nováckych mokradí. Pod jeho vedením vzniklo jedinečné pracovisko nielen ložiskovej a banskej hydrogeológie, ale aj geotermálnej energie, schopné riešiť túto problematiku od získania zdroja až po jeho využitie. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií, štúdií a záverečných prác.

V roku 2006 mu bolo udelené morálne ocenenie Najlepší zamestnanec HBP, a. s. Pri príležitosti odborného seminára „50 rokov výskumu a ochrany termálnych vôd v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny počas ťažby na nováckom uhoľnom ložisku“ v máji 2011 mu bola udelená Pamätná medaila „100 rokov ťažby uhlia na hornej Nitre“.
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť