Slovenčina
 

Výrobné a technologické strojárske služby

Untitled document

Banská mechanizácia a elektrifikácia,
odštepný závod materskej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
disponuje nasledovnými výrobnými a technologickými možnosťami:

Výroba banských mechanizovaných výstuží BMV podpernoohradzujúceho typu v rôznych alternatívach určená na dočasné zaisťovanie vyuhlených priestorov porubu dobývanom v mocnom sloji stenovaním na zával.

  Vyrába sa v rôznych alternatívach:
 • krátky základový rám
 • dlhý základový rám
 • nadstropová
 • lavicová
Výroba hydraulických valcov, hadíc a spojok:


Na vyplnenie voľných výrobných kapacít využívame kooperačnú spoluprácu s rôznymi domácimi a zahraničnými firmami. Do kooperačnej spolupráce poskytujeme široké spektrum výrobných technológií a vysokokvalifikovaný personál.

  V rámci kooperačnej spolupráce poskytujeme tieto služby:
 • sústruženie, frézovanie,
 • vŕtanie, brúsenie,
 • rezanie, strihanie a ohýbanie,
 • lisovanie, žíhanie,
 • zváranie,valcovanie,
 • galvanické zinkovanie a chromátovanie,
 • defektoskopiu ultrazvukom,
 • penetračné skúšky,
 • likvidáciu zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici.
  Výroba a opravy elektrozariadení s vyše päťdesiatročnou tradíciou:
 • Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
 • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení,
 • výroba, opravy a generálne opravy elektrických motorov,
 • opravy generátorov a transformátorov.

Technické parametre, detailnejšie informácie a kontakty nájdete na internetových stránkach odštepného závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia www.bme.sk alebo na stránkach materskej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. www.hbzam.sk .
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť