Slovenčina English
 

Opravy elektrozariadení

 

 

Stredisko elektroopráv, ako súčasť úseku elektroúdržby, zabezpečuje vecnosť a kvalitu opravovaného elektrozariadenia pre HBP a externých zákazníkov.
Činnosť opráv banských elektrických zariadení datuje svoju históriu od roku 1950, kedy začala elektrifikácia Veľkobane Handlová. Činnosť a vybavenosť strediska elektroopráv  prešla rozsiahlou stavebno-technologickou obnovou.

Riadenie kvality opráv a služieb spĺňa požiadavky normy ISO 9001: 2000 .

Opravy vykonávame vo veľkých opravárenských halách v areáli bane Nováky, s moderným prístrojovým vybavením na zabezpečenie normami predpísaných skúšok.

Disponujeme oprávneniami vydanými Technickou inšpekciou Nitra a Obvodným banských úradom v Prievidzi. Kvalita opráv je týmito orgánmi pravidelne kontrolovaná.  V zmysle zákona o živnostenskom podnikaní máme oprávnenie na  montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení.


V súčasnosti využíva servisné služby elektroopráv 46 externých firiem.

62-ročná tradícia opráv elektromotorov a elektrických zariadení do 1000 V s vysokým stupňom operatívy a množstvom stálych spokojných zákazníkov je zárukou serióznosti a kvality vykonaných prác.
Nájdete nás:
Areál bane Nováky
Lehotská 50
972 71 Nováky
tel.: +421 906 772 565
mob.: +421 918 777 413
e-mail: ilatkoczy@hbp.sk


PONÚKAME
Generálne opravy:
▲ asynchrónnych elektromotorov všetkých typov do 200 kW s napätím do 1000 V aj v nevýbušnom prevedení, 
▲ jednosmerných elektromotorov rôzneho výkonu z kovoobrábacích strojov,
▲ transformátorov do 5000 VA,
▲ čerpadiel: ponorných, obehových, kalových,
▲ elektrických zváračiek, rotačných usmerňovačov,
▲ elektromagnetov, cievok, bŕzd.

Súčasťou našej ponuky je:
▲ navíjanie s použitím kvalitného izolačného materiálu v tepelnej triede H 180° C,
▲ dynamické vyvažovanie elektro-strojných častí do 750 kg a priemeru do 130 cm,
▲ po konzultácií možnosť opráv rôzneho typu elektrických zariadení.
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť