Slovenčina
 

Ponuka odborného vzdelávania

Untitled document

Najvýznamnejší producent hnedého uhlia v Slovenskej republike ponúka:

Odbornú prax na svojich pracoviskách v Handlovej a v Novákoch pre žiakov
  • Strednej odbornej školy ul. Lipová 8 v Handlovej
  • Strednej odbornej školy, ul. Vansovej 32 v Prievidzi
počas štúdia na uvedených školách v rámci duálneho vzdelávania (odbory 2176 a 2683),
resp. aj mimo duálneho vzdelávania,  v  učebných/študijných odboroch:

- 2176   mechanik banskej prevádzky
- 2683   elektromechanik (resp. príbuzné odbory)
- 2466   mechanik strojov a zariadení (resp. príbuzné odbory)

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka:
- osobné ochranné pracovné prostriedky
- stravovanie
- cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách
- odmena za produktívnu prácu- podnikové štipendium 

Po absolvovaní štúdia ponúkame možnosť nástupu do zamestnania v našej spoločnosti:
•   pracovný pomer na dobu neurčitú
•   odmeňovanie riešené prostredníctvom Kolektívnej zmluvy
•   dodatková dovolenku pri výkone prác v podzemí 
•   možnosť závodného stravovania, ako aj poskytovania desiatových balíčkov
•   doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa
•   ubytovanie v podnikových zariadeniach
•   rôzne možnosti čerpania zo sociálneho fondu 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť
osobne na odbore ľudských zdrojov v Novákoch, 
alebo  telefonicky
+421 906 772359  Mgr. Kurciníková                                                 
+421 906 772330 Mgr. Latkoczyová 

© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť