Slovenčina
 

Vydané oprávnenia a osvedčenia

 

V zmysle § 14, odsek 7 zákona č. 470/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je v nasledovných súboroch zverejnený zoznam oprávnení a osvedčení vydaných na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení:


Zoznam oprávnení vydaných v zmysle §14 ods. 1, písm. a)

Zoznam osvedčení vydaných v zmysle §14 ods. 1, písm. c)
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť