Slovenčina English
 

Hnedé uhlie

Untitled document

Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza je produkcia hnedého uhlia. Hornonitrianske bane Prievidza v roku 2018 odberateľom expedovali 1 538 321 ton hnedého uhlia. 

Uhlie ťažíme hlbinným spôsobom v troch ťažobných úsekoch - baňa Handlová, baňa Nováky a baňa Čáry. 100%  ťažby tvorí prachové uhlie určené pre energetické účely. 

Celá produkcia hnedého uhlia sa spotrebuje na domácom trhu. V rámci energetického mixu Slovenska 55% elektriny vyrobia jadrové elektrárne, 10% obnoviteľné zdroje, 18% vodné elektrárne a 17% tepelné elektrárne, z toho 7%  Elektráreň Nováky. Tento pomer zdrojov je zahraničnými odborníkmi považovaný za optimálny a vyvážený.

Kvalita a výhrevnosť domáceho hnedého uhlia (9 až 14 MJ/kg), využívaného na energetické účely je štandardná, porovnateľná s uhlím z ostatných krajín Európskej únie. V okolitých štátoch sa hnedé uhlie a lignit ťaží s podstatne nižšou výhrevnosťou (Grécko – cca 4 až 9 MJ/kg, Rumunsko – 7 až 8 MJ/kg, Nemecko – 8 až 11 MJ/kg, Poľsko – 8 až 11 MJ/kg) a významne vyššou ročnou ťažbou ako na Slovensku.

Najvýznamnejším odberateľom sú Slovenské elektrárne, Elektráreň Nováky. V pozícii rozhodujúceho producenta domáceho uhlia a garanta dodávok hnedého energetického uhlia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla sme do Elektrárne Nováky dodali  1 507 193 ton. Zásobovali sme ju plynulo, v požadovaných denných množstvách a kvalite dodávaného uhlia.

Mimo Elektrárne Nováky sme expedovali 29 855 t energetického uhlia.

Rok 2018 bol v odbyte uhlia v histórii spoločnosti prelomový. Po ukončení ťažby uhlia v bani Cigeľ v závere roku 2017 sme ukončili aj výrobu a predaj triedených druhov uhlia pre malospotrebiteľov a domácnosti.
© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu