Slovenčina English
 

Hnedé uhlie

Untitled document

Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza je produkcia hnedého uhlia. Hornonitrianske bane Prievidza v roku 2016 odberateľom expedovali 1 934 985 ton hnedého uhlia. 

Uhlie ťažíme hlbinným spôsobom v troch ťažobných úsekoch - baňa Handlová, baňa Nováky a baňa Čáry. Viac ako 98%  ťažby tvorí prachové uhlie určené pre energetické účely. 

Celá produkcia hnedého uhlia sa spotrebuje na domácom trhu. V rámci energetického mixu Slovenska 55% elektriny vyrobia jadrové elektrárne, 10% obnoviteľné zdroje, 18% vodné elektrárne a 17% tepelné elektrárne, z toho 7% v Elektráreň Nováky. Tento pomer zdrojov je zahraničnými odborníkmi považovaný za optimálny a vyvážený.  

Kvalita a výhrevnosť domáceho hnedého uhlia (9 až 14 MJ/kg), využívaného na energetické účely je štandardná, porovnateľná s uhlím z ostatných krajín Európskej únie. V okolitých štátoch sa hnedé uhlie a lignit ťaží s podstatne nižšou výhrevnosťou (Grécko – cca 4 až 9 MJ/kg, Rumunsko – 7 až 8 MJ/kg, Nemecko – 8 až 11 MJ/kg, Poľsko – 8 až 11 MJ/kg) a významne vyššou ročnou ťažbou ako na Slovensku.Najvýznamnejším odberateľom sú Slovenské elektrárne, Elektráreň Nováky. V pozícii rozhodujúceho producenta domáceho uhlia a garanta dodávok hnedého energetického uhlia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla najvýznamnejšiemu obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam do Elektrárne Nováky dodali  1 821 407 ton.

Mimo Elektrárne Nováky expedovali 84 068 t energetického uhlia pre dlhoročného odberateľa Bukózu Energo a spoločnosť US STEEL Košice.

V ponuke sú aj triedené druhy uhlia určené pre zásobovanie obyvateľov, s vysokým dôrazom na kvalitu produkcie. Predajom 29 508 ton v roku 2016 bola potvrdená opodstatnenosť ich výroby aj pre ďalšie obdobie a splnené požiadavky záujemcov o tento sortiment uhlia.
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu