Slovenčina
 

Tlačové správy 2016

Tlačové správy 2016

25.01.2016 Banícka nadácia pomáha v regióne


26.05.2016 V baniach pracuje podľa SaS „údajne množstvo“ až 2% Rumunov

Top

Banícka nadácia pomáha v regióne

Hornonitrianske bane Prievidza ako jeden najväčších podnikateľských subjektov na hornej Nitre a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a dlhodobo finančne podporuje rôzne oblasti života regiónu. Snaží sa prispievať najmä k rozvoju kultúrneho a športového zázemia, ale aj pomáhať tým, ktorí sú na pomoc iných najviac odkázaní. Robí tak už od roku 2004, kedy bola založená Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu. Prostriedky na činnosť získava vďaka dobrosrdečnosti darcov, ktorí sa jej rozhodli venovať 2% zo zaplatenej dane.

V uplynulom roku vyhovela nadácia celkovo 73 žiadateľom, ktorým rozdelila 27 100 eur.

Na podporu zdravotnej starostlivosti venovala 7000 eur pre 18 žiadateľov. Prostriedky boli určené na úhradu nákladnej liečebnej starostlivosti, na nákup liekov a zdravotníckych pomôcok, na zabezpečenie terapie, rehabilitácie pre najzraniteľnejšie skupiny občanov – pre deti a seniorov.

S požiadavkou na podporu v oblasti vzdelávania oslovilo nadáciu 9 žiadateľov, ktorým bol poskytnutý príspevok v celkovej výške 9 000 eur. Finančné prostriedky boli využité na nákup školským pomôcok a úhradu nákladov spojených so štúdiom pre osirelé dieťa a deti zo sociálne slabších rodín.

Nadácia zabezpečila uhlie pre vykurovanie základnej školy v Čavoji. Uhradila náklady na autobusovú dopravu do školy v prírode pre 87 detí zo základnej školy v Prievidzi a na kurz environmentálnej výchovy pre 87 žiakov základnej školy v Novákoch. Pre občianske združenie PS Care zamerané na pomoc sociálne slabým rodinám poskytla a uhradila náklady na prevádzkovanie priestorov, ktoré slúžia na vzdelávanie, finančné a psychologické poradenstvo ľudom v hmotnej núdzi.

Príspevok 5 900 eur bol určený na podporu kultúry. Nadácia podporila 19 kultúrnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili zimné slávnosti detí, multižánrový umelecko-zábavný festival Priwidya fest, festival dychových hudieb v Lehote pod Vtáčnikom, súťaž detskej piesne Jesienka, sochárske sympózium ľudovej plastiky v prievidzskom lesoparku, stretnutie hudobných skupín Hudobnícky drevosklad, realizácia podujatia Rozprávky na Bojnickom zámku, celoslovenská prehliadka spevákov a kapiel Novácky talent, fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami a kultúrno-spoločenské podujatie Guláš Fest vo Fačkovskom sedle.

K tradične podporovaným akciám patrili koncert Na krídlach anjelov pre zdravotne a mentálne postihnuté deti z ústavov, duchovná časť osláv Dňa baníkov – Banícka omša v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi a cesta rozprávkovým lesom v Handlovej. Pri príležitosti 660 rokov od prvej písomnej zmienky o Necpaloch banícka nadácia prispela na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich s jubileom. Podporila aj cyklus kultúrnych podujatí venovaný 770. výročiu obce Sebedražie a vydanie publikácie o obci Seč k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Na podporu športových aktivít a klubov Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu poskytla 27 žiadateľom príspevok v celkovej výške 10 200 eur.

Prioritne smerovala prostriedky na aktívne využitie voľného času detí a mládeže. Podporovala najmä mládežnícke športové družstvá. Prispela na činnosť futbalového klubu Veľká Lehôtka, futbalistov z FK Iskra Nováky, mládežníckych družstiev FC Baník HN Prievidza a Handlová, mladých hokejistov z prievidzského hokejového klubu, hádzanárskeho klubu Bojnice, realizáciu športových aktivít oddielu juda TJ Sokol Prievidza a stolnotenisového klubu Prievidza.

Dievčatám z tanečnej skupiny Rebels umeleckej školy Xoana finančný príspevok nadácie umožnil účasť na majstrovstvách sveta v umeleckom tanci.

Finančne podporila organizovanie viacerých podujatí. Patrili medzi ne: basketbalový turnaj kadetov Dodo Cup, akademické majstrovstvá Slovenska v slalome Veľká cena Barbory, celoslovenská súťaž vo fitnes detí v Kanianke, futbalový turnaj mládeže – Memoriál Miroslava Ištoka, súťaž v rýchlostnej kanoistike – Novácka päťstovka, turistický pochod Uhoľná stopa pri príležitosti 75. výročia začiatku ťažby v bani Nováky, pohár Federácie v karate v Prievidzi, organizovanie hry Plameň pre mládežnícke dobrovoľné hasičské zbory a medzinárodné preteky v modernej gymnastike Princess cup. Finančne sa podieľala na vyhlásení najúspešnejších športovcov regiónu, udeľovaní Ceny krištáľového páva a Ceny fair play, ktoré organizoval Olympijský klub Prievidza.

Podporila aj športové aktivity zamestnanca a umožnila mu účasť na projekte Karpatským oblúkom na bicykli - 2700 km Od Dunaja k Dunaju.

Tradične podporuje aj mladé športové talenty z regiónu. Príspevok nadácie umožnil 18-ročnej študentke z Čavoja štartovať na medzinárodnej olympiáde v motoristickom športe – enduro. 14-ročný Handlovčan, ktorý patrí k špičke v športovom lezení, sa s podporou nadácie zúčastnil majstrovstiev sveta a mladý športový modelár z Prievidze európskeho šampionátu v raketovom modelárstve. Nadácia financovala aj rozvoj športových aktivít nadaného športovca z Novák, reprezentanta v zjazde na bicykli a účasť 16-ročnej karatistky z Diviackej Novej Vsi na medzinárodných turnajoch.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu pokračuje vo svojich aktivitách aj v roku 2016. V rámci finančných možností, v súlade s určenými prioritami a stratégiou humanitárnej a sponzorskej činnosti, chce pomáhať predovšetkým v regióne svojho pôsobenia. V jej názve sú definované priority a základné ciele smerovania pomoci. Za prvoradé považuje prispievať sociálne a zdravotne postihnutým občanom regiónu na úhradu liečebných nákladov a skvalitňovať podmienky zdravotnej starostlivosti v regióne. V oblasti vzdelávania, kultúry a športu sa aj naďalej bude orientovať predovšetkým na deti a mládež, na aktívne využitie ich voľného času a na rozvíjanie mladých talentov.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 25.01.2016


Top

V baniach pracuje podľa SaS „údajne množstvo“ až 2% Rumunov

V nedeľu 22. mája 2016 vo vysielaní RTVS, v relácii „O päť minút dvanásť“ poslanec za stranu Sloboda a solidarita JOZEF MIHÁL sa vyjadril k zamestnávaniu rumunských baníkov v Hornonitrianskych baniach Prievidza. Poďla jeho slov: „údajne je množstvo Rumunov, napríklad v Hornonitrianskych baniach Prievidza. A to je zároveň firma, ktorú masívne dotujeme, aby sme zachránili našich zamestnancov, a pritom údajne je tam vysoký počet Rumunov.“

Tvrdenie o „údajnom množstve Rumunov“ v našich baniach zopakovali na tlačovej besede strany SaS, na pôde NR SR, v stredu 25. mája 2016 aj poslanci Eugen Jurzyca a Karol Galek.

Bez znalosti a overenia faktov, skrývajúc sa za slovko „údajne“ zámerne vytvárajú vo verejnosti dojem, že v slovenských baniach pracujú najmä cudzinci. Skutočnosť je však úplne iná: V skupine Hornonitrianske bane, v materskej a dcérskych spoločnostiach sme k 1. máju 2016 poskytovali pracovnú príležitosť pre 4 149 zamestnancov. Na našich pracoviskách v podzemí pracuje 92 kvalifikovaných rumunských baníkov. „Údajne množstvo Rumunov“, podľa poslancov strany SaS, tvorí len 2,2 % z celkového počtu zamestnancov.

Hoci Hornonitrianske bane Prievidza majú záujem poskytovať prácu predovšetkým ľuďom z regiónu a slovenským občanom, vplyvom úplnej likvidácie baníckeho stredného učňovského školstva, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, trh práce neponúka kvalifikovaných baníkov. Rumunskí baníci k nám prišli v rokoch 2007-2008. Ide o ľudí, ktorí majú potrebnú odbornosť, skúsenosti a prax z baní. Zostali u nás pracovať len tí, ktorí sa osvedčili a mnohí z nich sa tu usadili aj s rodinami.

Na margo tvrdenia, že v baniach sa oplatí pracovať len Rumunom, uvádzame: Priemerný zárobok zamestnancov (v podzemí aj na povrchu) za rok 2015 dosiahol v Hornonitrianskych baniach 890 eur. Priemerný zárobok baníkov na produktívnych pracoviskách, na stenových poruboch pri ťažbe uhlia bol 1 127 eur.

Čo sa týka masívneho dotovania slovenských baníkov, podpora ťažby fosílnych palív sa uplatňuje všade vo svete. V USA dostávajú fosílne palivá ročne 700 miliárd, v Rusku 335 miliárd a Európska únia ročne prispieva 330 miliardami dolárov. Na Slovensku výroba elektriny z domáceho uhlia je vo všeobecno-hospodárskom záujme a je v súlade s pravidlami Európskej únie. Kým podpora pre uhlie bola v roku 2014 podľa portálu vEnergetike.sk 90 miliónov eur, v rámci tej istej tarify zaplatili slovenskí spotrebitelia 400 miliónov eur pre podporu zelenej elektriny.

Diskutujúci poukazovali na vysokú cenu elektriny z uhlia. Ak je ich záujmom preferovať solárne – fotovoltaické elektrárne, tak podotýkame, že nákupná cena elektriny z tepelných elektrární je 128 eur/MWh. Najvyššia cena elektriny v mixe je fotovoltaika 430 eur/MWh. Náklady na výkup tejto elektriny sú viac ako dvojnásobné oproti všeobecnému hospodárskemu záujmu, pričom výroba je len tretinová a spoľahlivosť závislá od slnka.

Reťazec ľudí naviazaných na výrobu elektriny z domáceho uhlia má 11 tisíc zamestnancov. Celkovo na DPH, daniach a odvodoch odvedie do štátneho rozpočtu 98 miliónov eur ročne. V prípade ukončenia ťažby by si podpora v nezamestnanosti vyžiadala 28 mil. eur. Celkový dopad na štátny rozpočet by bol 126 mil. eur.
Podpora, ktorú získavajú Slovenské elektrárne v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu na využívanie domáceho uhlia, je štandardná podpora, bez ktorej by nemohol vyrábať elekrinu žiadny zo subjektov z dovozového plynu alebo uhlia.

Elektrina z hnedého uhlia, ktoré je našim jediným domácim energetickým zdrojom, je dôležitá z hľadiska energetickej bezpečnosti. Okrem toho vyrovnáva odchýlky v spotrebe elektriny, ale aj fluktuáciu výroby obnoviteľných zdrojov, hlavne solárnych elektrární, resp. výpadky pri rekonštrukcii a nábehu jadrových elektrární.

Elektrizačná sústava Slovenskej republiky je najdôležitejšia štátna infraštruktúra. V prípade jej kolapsu, by štát prestal existovať. Úlohou štátu je zabezpečiť, aby bola funkčná, spoľahlivo slúžila v prospech obyvateľov a priemyslu. Štát má zodpovednosť, preto aj plné právo a povinnosť, prijímať opatrenia, aby zachoval technickú odolnosť elektrizačnej sústavy, tým aj bezpečnosť a spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny na celom území Slovenska. A práve jedným z takýchto opatrení je aj „Výroba elektriny z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme“. Ide o sytémové riešenie, ktoré navyše eliminuje „živelné“ prístupy k domácej ťažbe surovín, známe z okolitých štátov.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 26.05.2016


Top
© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu