Slovenčina
 

Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám

Untitled document

Združenie Na pomoc sirotám a vdovám je dobrovoľným a nezávislým združením občanov zameraným na podporu a pomoc deťom, ktorým zomrel jeden z rodičov na následky pracovného úrazu, najmä v baníctve.

Jeho zakladajúcimi členmi združenia sú:
Vladimír Jánoš - poslanec NR SR,
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s.

Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie, na úhrady školného, rôznych kurzov, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Matkám menších detí prispievať na poplatky v materských škôlkach, ale aj pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok, či ozdravných pobytov.

Riadnym členom združenia môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne súhlasí s členstvom a stanovami občianskeho združenia. Finančné a materiálne prostriedky získava občianske združenie z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, resp. darov.

Finančné prostriedky na konto občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám je možné zasielať na číslo účtu  9043780001/5600, Prima banka Slovensko.

Formy pomoci

Ako pomáhame

Údaje k darovacej zmluve

Kontakt
Formy pomoci

Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám podáva pomocnú ruku pri zabezpečovaní rodinnej a detskej rekreácie, pri riešení zamestnania, pri získaní vzdelania detí, podpore ich športových aktivít a v prípade zdravotných problémov je nápomocné pri získaní zdravotných pomôcok alebo poskytnutí príspevku na liečebné pobyty a pod.

Svoje ciele realizuje prostredníctvom týchto aktivít:
- umožňuje deťom z postihnutých rodín dosiahnuť vzdelanie, zodpovedajúce ich predstavám a možnostiam,
- po ukončení vzdelávania pomáha pri ich zaradení do aktívneho pracovného procesu na základe získaného vzdelania, a to i mimo spoločnosť HBP, a.s.,
- v odôvodnených prípadoch hľadá vhodné pracovné uplatnenie pre pozostalé vdovy,
- umožňuje osirelým deťom rozvíjať talent v záujmových oblastiach kultúry a športu,
- poskytuje všetkým členom postihnutých rodín (manželka, deti) možnosť všeobecnej aj špeciálnej lekárskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, spadajúcich do oblasti vplyvu spoločnosti HBP, a.s., za rovnakých podmienok, ako majú zamestnanci spoločnosti,
- diferencovane posudzuje potreby podľa sociálneho postavenia rodín a ich možností aj s ohľadom na počet detí a postavenia rodiny v spoločnosti,
- v spolupráci so zdravotnými poisťovňami umožňuje osirelým deťom rekondično-rehabilitačné pobyty,
- v prípadoch, keď sa bude jednať o dieťa so špeciálnymi zdravotnými problémami, rieši individuálne pomoc v rámci možností občianskeho združenia a jeho členov.

 

Ako pomáhame


ROK 2016
Príspevok pre osirelé detí pred začiatkom školského roka 2016/2017 na nákup školských pomôcok 800 €.

ROK 2015
Osirelým deťom prispelo občianske združenie pred začiatkom školského roka 2015/2016 na nákup školských pomôcok sumou 900 €.

ROK 2014
Prostredníctvom „Občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám“ boli individuálne riešené požiadavky rodín, ktoré prišli o svojho živiteľa pri plnení pracovných úloh. Občianske združenie poskytlo príspevok 1500 € na školské pomôcky pre školopovinné detí a 1000 € na zdravotnú starostlivosť.

ROK 2013
Osirelým deťom prispelo občianske združenie pred začiatkom školského roka 2013/2014 na nákup školských pomôcok sumou 1800 €.

ROK 2012
Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám rozdelilo v roku 2012 20 662 eur ako sociálnu výpomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Cítilo morálnu povinnosť pomôcť pozostalým, ktorých živitelia tragicky prišli o život pri stavbe diaľničného mosta v Kurimanoch.
Rovnako ako po iné roky, nezabudlo na pomoc sirotám po baníkoch, ktorých život vyhasol pri plnení pracovných povinností. Pre 28 sirôt poskytlo v predvianočnom období darčekové poukážky v hodnote 100 eur na dieťa v celkovej hodnote 2800 eur. Prispelo aj na zakúpenie školských potrieb pre 21 žiakov a študentov v sume 2 100. Osirelému dieťaťu prispelo na detskú rekreáciu čiastkou 212 eur.

ROK 2011
Vďaka šľachetnosti a veľkorysosti viacerých zamestnancov a ostatných darcov, ktorí poukázali na účet občianskeho združenia 2% zo zaplatenej dane, sa v roku 2011 vyzbieralo na konto združenia 19 732,61 eur.
Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie. Preto pred začiatkom školského roka pravidelne prispieva deťom na úhradu školských pomôcok. V roku 2011 vyplatilo osemnástim školopovinným deťom – žiakom základných a stredných škôl - príspevok 100 eur na osobu, celkovo 1800 eur. V rámci sociálnej výpomoci pomohlo vdove v ťažkej finančnej situácii so zabezpečením paliva na vykurovanie rodinného domu v zimnom období. Vo sviatočnom, predvianočnom čase, potešilo tridsať nezaopatrených detí darčekovou poukážkou v hodnote 100 eur na darček podľa vlastného výberu. Najväčší objem finančných prostriedkov – 14 500 eur - vyčlenilo občianske združenie na nákup ozdravných pobytov pre pozostalé rodiny. Rodiny mali možnosť v priebehu roka využiť poukaz v hodnote 500 eur na ozdravný pobyt v rekreačnom zariadení Repiská. Sami si vyberali termín a služby vyhovujúce ich predstave o spokojnej a pohodovej dovolenke.

ROK 2010
V roku 2010 venovali zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza a ďalší darcovia poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2009 na účet občianskeho združenia 20 333 eur.
Príspevok na úhradu školských pomôcok využilo 17 školákov a študentov v celkovej výške 1700 eur. S podporou občianskeho združenia sa dve deti zúčastnili letnej detskej rekreácie. Osirelému študentovi bol poskytnutý príspevok na rozšírenie jazykových znalostí na kurze angličtiny. V predvianočnej atmosfére obdarovalo škôlkarov z materskej školy v Handlovej novým netbookom. Škôlku navštevovalo aj osirelé dievčatko, ktoré stratilo otca pri banskom nešťastí v Handlovej.
Občianske združenie pomáhalo rodinám, prekonať nepriaznivú ekonomickú situáciu sociálnou výpomocou vo výške 4 660 eur. Pre spríjemnenie voľných chvíľ, regeneráciu zdravia a oddych zakúpilo pre pozostalé rodiny 54 poukazov na 3-dňový pobyt s plnou penziou a s využitím služieb relax centra v rekreačnom stredisku Repiská v Nízkych Tatrách, v celkovej výške 13 770 eur.

ROK 2009
16. decembra 2009 predstavitelia Občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám rozdelili v Handlovej dvadsiatim pozostalým rodinám finančnú čiastku 52 000 eur. Symbolický šek na 2600 eur odovzdal každej rodine čestný predseda združenia Vladimír JÁNOŠ. Finančné prostriedky boli rodinám poukázané na bankový účet.
V posledný augustový víkend zorganizovalo pre rodiny pozostalých po banskom nešťastí v Handlovej predĺžený relaxačný pobyt smerujúci k harmonizácii tela a duše v zariadení Hornonitrianskych baní Prievidza - hoteli Repiská v Demänovskej Doline v Nízkych Tatrách. Psychologické poradenstvo, možnosti relaxácie, oddychu a bohatý program využilo 35 rodinných príslušníkov.

 

 

Údaje k darovacej zmluve


Meno: Na pomoc sirotám a vdovám, občianske združenie
Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
IČO: 42026318
Zastúpenie: JUDr. Tibor Schvartz, predseda

 

 

Kontakt


Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza


JUDr. Pavol Rafaj 
+421 906 771 220
+421 918 777 009
prafaj@hbp.sk


© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu