Slovenčina English
 

O spoločnosti

Untitled document
Najväčšia slovenská banská spoločnosť so 100-ročnými skúsenosťami s podzemným dobývaním uhlia. Ročná produkcia hnedého uhlia dosahuje 1,9 miliónov ton.

Súčasťou našich podnikateľských aktivít je banský prieskum, navrhovanie a projektovanie baní, geológia a hydrogeológia, ťažba uhlia, vetranie a požiarna ochrana, podzemná degazácia a využitie metánu na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách.

Banskú záchranársku činnosť a služby v oblasti bezpečnosti vykonáva náš odštepný závod Hlavná banská záchranná stanica Prievidza - www.hbzs.sk .

Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky,
odštepný závod materskej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. zabezpečuje špecializované činnosti v oblasti strojárskej výroby – www.bme.sk.

Všetky aktivity vykonávame s cieľom byť rozhodujúcim, stabilizujúcim faktorom zamestnanosti v regióne a s perspektívou zachovania kvalitného životného prostredia pre budúce generácie. Ako popredný zamestnávateľ Trenčianskeho kraja poskytujeme pracovnú príležitosť pre 4 200 zamestnancov.
© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu