Slovenčina
 

Cenníky regulovaných cien

Untitled document

Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


Oznámenie o efektivnej sadzbe odvodu z dodanej elektriny k 1. júlu 2016 (NJF)


Štandardy kvality elektrickej energie za distribúciu za rok 2016

Štandardy kvality pri dodávke elektrickej energie za rok 2016


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0209/2017/E ceny za dodávku elektriny pre regulovaný subjekt OKTE, a. s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0324/2017/E ceny za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom spoločnosťou HBz, a. s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0453/2017/E pre prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre HBP, a. s.


Cenníky vody


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0196_2017_V o cene vody na rok 2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0261_2017_V o cene stočného k 1.8.2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
© Copyright 2004-2017 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu