Slovenčina
 

Cenníky regulovaných cien

Untitled document

Cenníky elektriny


Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)


Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribucia _HBP, a.s. za r. 2018
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0251/2019/E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.


Rozhodnutie ÚRSO č. 0234/2019/E o cenách za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom, pre regulovaný subjekt HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0160/2019/E o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti HBP, a.s. 0032_2013_E-PP


Cenníky vody


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0196_2017_V o cene vody na rok 2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0261_2017_V o cene stočného k 1.8.2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu