Slovenčina
 

Cenníky regulovaných cien

Untitled document

Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2017 (NJF)


Štandardy kvality elektrickej energie za distribúciu za rok 2016

Štandardy kvality pri dodávke elektrickej energie za rok 2016
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0194/2018/E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0219/2018/E o cenách za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom, pre regulovaný subjekt HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0094/2018/E  o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti HBP, a.s. 0032_2013_E-PP


Cenníky vody


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0196_2017_V o cene vody na rok 2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0261_2017_V o cene stočného k 1.8.2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu